Revize LPG zařízení

Revize LPG pravidelné

Revizní prohlídky jsou stanoveny vždy ve lhůtě do 12cti měsíců nebo do ujetí 10tis km od poslední revize. Revizní prohlídku může provádět dovozcem pověřená firma, která je pro tuto činnost vyškolena a má patřičné oprávnění. Součástí revize je kontrola všech komponentů, jejich stav a umístění, dále pak kontrola ůniku lpg na systému detektorem.

Revize LPG dovezeného vozidla 

Provádíme revize dovezených vozidel, které jsou již na lpg přestavěny. K revizní prohlídce je nutno dodat zahraniční Technický průkaz kde je lpg zařízení zaznačeno. Po prohlídce je vystaven revizní protokol, který obsahuje homologační čísla a výrobní čísla všech komponentů plynového zařízení vč. uvedení výrobce. Dále je pak nutno absolvovat Emise a STK.